Proizvodno skladiščni kompleks FILC Škofja Loka – 3. faza

Objekt

Proizvodno skladiščni kompleks FILC Škofja Loka – 3. faza

Investitor

FILC d.d., Trata 48, 4220 Škofja Loka

Naročnik

Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur

Projekt

Strojne in električne instalacije

Faza

IDZ, PGD, PZI, PID

Površina

8750 m2

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

 • notranja vodovodna instalacija in vertikalna kanalizacija
 • plinska instalacija – hišni priključek, notranja plinska napeljava
 • plinska kotlovnica
 • hladilna postaja
 • ogrevanje in hlajenje
 • prezračevanje

ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA

MOČNOSTNE ELEKTRO INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • energetski razvod 0.4 kV po objektu (mreža) od NN plošče;
 • splošna razsvetljava;
 • varnostna razsvetljava;
 • zunanja razsvetljava na fasadi;
 • instalacije za vtičnice in napajanje tehnoloških porabnikov;
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;
 • strelovodna inštalacija;
 • napajanje in krmiljenje razdelilnikov prezračevanja in klimatizacije;
 • povezava krmilnih in regulacijskih elementov za strojne naprave, ki nimajo lastnih razdelilnikov (regulacijski sistemi ogrevanja in hlajenja……..);
 • centralni nadzorni sistem CNS – povezava posameznih krmilnikov;

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • informacijsko ožičenje (telefonija, računalniška mreža…) s povezavo na obstoječe komunikacijsko vozlišče;
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP);
 • sistem video nadzora zunanjih fasad;
 • sistem za protivlomno varovanje;
 • sistem za kontrolo pristopa;