Razvojno raziskovalni center TKK, Srpenica

Objekt

Razvojno raziskovalni center TKK Srpenica

Investitor

TKK Srpenica, Srpenica 1, 5224 Srpenica

Naročnik

UBI STUDIO d.o.o., Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD, PZI, PZR

Površina

1450 m2

Leto pričetka

2008

Leto zaključka

2009

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
ENERGETIKA, ki obsega:
• hladilna strojnica;
• toplotna podpostaja;
• razvod ogrevne in hladne vode;
• razvod tehničnih plinov
PREZRAČEVANJE IN OGREVANJE, ki obsega:
• radiatorsko ogrevanje pomožnih prostorov;
• ogrevanje/hlajenje z ventilatorskimi konvektorji;
• sistemi za prezračevanje in klimatizacijo;
VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega: 
• interno instalacijo hladne in tople sanitarne vode;
• vertikalna kanalizacija odpadnih vod;
• notranje hidrantno omrežje; 

ZUNANJE INŠTALACIJE V OKVIRU TOVARNIŠKEGA KOMPLEKSA
• dovod vode in zunanje hidrantno omrežje;
• vročevodni dovod;


ELEKTROINSTALACIJE
• energetski razvod 0,4kV po objektu;
• priprava za priklop dizel generatorja;
• splošna razsvetljava; 
• varnostna razsvetljava;
• el. instalacije za splošno in tehnološko moč;
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;
• strelovodna inštalacija;
• napajanje stikalnih blokov prezračevanja in klimatizacije;
• napajanje stikalnih blokov hidrantov in črpališč;

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
• sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP) po zahtevah študije požarne varnosti
• strukturiran sistem ožičenja (telefonija, računalniška mreža, …);
• sistem za kontrolo pristopa;
• sistem ozvočenja;ZUNANJE INŠTALACIJE V OKVIRU TOVARNIŠKEGA KOMPLEKSA
• elektroenergetski priključek; 
• zunanja razsvetljava po objektu;