UKC – rekonstrukcija nekdanjega objekta ZVD

Objekt

REKONSTRUKCIJA BIVŠEGA OBJEKTA ZVD

Investitor

RS, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova 5, Ljubljana

Naročnik

API ARHITEKTI d.o.o., Barjanska c. 62, 1000 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD, PZI

Površina

4000 m2

Leto zaključka

2012

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

PREZRAČEVANJE, OGREVANJE in HLAJENJE, ki obsega:

 • radiatorsko ogrevanje pomožnih prostorov;
 • ogrevanje/hlajenje z ventilatorskimi konvektorji;
 • sistemi za prezračevanje (sanitarije, skupni prostori);

VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega:

 • sanitarna hladna in topla voda, cirkulacija in vertikalna kanalizacija;
 • notranje hidrantno omrežje;

 

ELEKTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

MOČNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE, ki obsegajo:

 • energetski razvod 0.4 kV po objektu (mreža in dizel);
 • brezprekinitveno napajanje – UPS in razvod;
 • splošna razsvetljava;
 • varnostna razsvetljava;
 • el. instalacije za malo moč in vtičnice;
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;

ELEKTROINSTALACIJE STROJNIH NAPRAV, ki obsegajo:

 • krmiljenje ventilatorskih konvektorjev;
 • napajanje in krmiljenje strojnih naprav prezračevanja in klimatizacije;

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • strukturiran sistem ožičenja (telefonija, računalniška mreža …);
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP) po zahtevah študije požarne varnosti