Vlada RS, Ljubljana

Objekt

Rekonstrukcija objekta na Gregorčičevi 25, Ljubljana

Investitor

Vlada RS,Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana

Naročnik

Sadar in Vuga arhitekti d.o.o., Gradaška 8, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD/PZI

Površina

6512 m2

Leto zaključka

2000

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• prezračevanje in klimatizacija, 
• vodovod in vertikalna kanalizacija 
• ogrevanje in hlajenje
• interna plinska instalacija
• toplotna postaja

TRANSFORMATORSKA POSTAJA
• začasna transformatorska postaja 1×1000 kVA
• nova transformatorska postaja 1×1000 kVA za vlado in 1×630 kVA za Elektro distribucijo

ELEKTROINSTALACIJE
• NN razvod po objektu in meritve električne energije
• UPS sistem napajanja
• splošna razsvetljava – krmiljenje preko EIB
• varnostna razsvetljava s sistemom za daljinski nadzor in testiranje akumulatorjev in sijalk -centraltest 
• splošna in tehnološka moč
• el. instalacije za strojne naprave 
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
• strelovod
• tehnično varovanje
• toplotna postaja

TELEKOMUNIKACIJE 
• strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja
• digitalni ISDN telefonski sistem
• sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara
• skupinski antenski sistem
• sistem tehničnega varovanja
• sistem kontrole pristopa
• sistem TV zaprtega kroga