Rekonstrukcija objekta na Mestnem trgu 27

Objekt

Rekonstrukcija objekta na Mestnem trgu 27

Investitor

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Naročnik

API Arhitekti d.o.o., Barjanska cesta 62, 1000 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

sodelovanje DGD, PZI, PID

Površina

1.700 m2

Leto zaključka

2024

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
ENERGETIKA, ki obsegajo:
• preureditev obstoječe toplotne postaje;
• priprava hladne vode;
• centralna priprava sanitarne tople vode.
PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA, ki obsegajo:
• prezračevanje z dovodom in odvodom zraka za pisarniški del;
• prezračevanje z dovodom in odvodom zraka za arhive v kleti in za ostale kletne prostore;
• prezračevanje z odvodom zraka za sanitarne in tehnične prostore.
OGREVANJE IN HLAJENJE, ki obsegajo:
• ogrevanje in hlajenje pisarniškega dela z vent. konvektorji;
• ogrevanje pomožnih prostorov z radiatorji;
• razvod ogrevne in hladilne vode za klimatske naprave.
VODOVOD IN KANALIZACIJA, ki obsegajo:
• interno vodovodno instalacijo hladne in tolpe vode s cirkulacijo;
• notranjo hidrantno omrežje – preureditev po NPV;
• vertikalno fekalno kanalizacijo;
• meteorno kanalizacija za odvodnjavanje pokritega atrija.

ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
MOČNOSTNE ELEKTRO INSTALACIJE, ki obsegajo:
• priklop novih razdelilnikov na obstoječe dovode;
• el instalacije za malo moč in vtičnice;
• splošno razsvetljavo z LED svetili;
• varnostno razsvetljavo in označevanje evakuacijskih poti – po zahtevah NPV;
• električne inštalacije za odvod dima in toplote po zahtevah NPV;
• el. instalacije za priklop strojnih naprav (ogrevanje prezračevanje, klime in druge strojno tehnološke naprave)
• povezava krmilnih in regulacijskih elementov za strojne naprave, ki nimajo lastnih stikalnih blokov (regulacijski sistemi ogrevanja in hlajenja….).

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:
• strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja (telefonija, računalniška mreža, wi-fi…) – povezava na obstoječo hrbtenično povezavo;
• sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (izdelava na podlagi NPV – katere ne nudimo);
• kontrola pristopa pri dostopih do posameznih enot;
• videodomofonski sistem.