RTV KOPER, ZAMENJAVA DIZEL AGREGATA

Objekt

RTV KOPER, ZAMENJAVA DIZEL AGREGATA

Investitor

JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana

Naročnik

JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana

Projekt

Elektro instalacije

Faza

PZI, PID

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA

  • Zamenjava zunanjega dizel agregata z močnejšim novim
  • Dimenzioniranje in zamenjava dovodnih kablov po obstoječi trasi
  • Načrtovanje nove preklopne omare mreža – DEA z upoštevanjem testov pod obremenitvijo
  • V sklopu preklopne omare predvideti odcepe za povezavo dodatnih porabnikov