RTV Slovenija, Lendava

Objekt

RTV Slovenija – RTV Maribor – Novi RA in TV studio madžarskih programov – Lendava

Investitor

JZ RTV SLOVENIJA, Kolodvorska 2, Ljubljana

Naročnik

JZ RTV SLOVENIJA, Kolodvorska 2, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD, PZI, PID

Leto pričetka

2002

Leto zaključka

2004

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• klimatizacija in prezračevanje
• ogrevanje, hlajenje
• vodovod in vertikalna kanalizacija

ELEKTRO INSTALACIJE
• energetski razvod 0.4 kV od kabelske merilne priključne omarice (KMPO) na fasadi
• diesel generatorsko napajanje (mobilni diesel generator) in fiksni razvod po objektu
• brezprekinitveno napajanje – UPS 
• ozemljitve tehnološke opreme in zaščita pred prenapetostmi
• splošna razsvetljava 
• tehološka razsvetljava razsvetljava pultov
• varnostna razsvetljava
• zunanja razsvetljava na objektu
• el. instalacije za tehnologijo in vtičnice
• strelovodna instalacija
• el. instalacije za strojne naprave 

TELEKOMUNIKACIJE
• instalacija za strukturiran sistem ožičenja
• instalacija za javljanje požara
• razvod za kabelsko TV
• instalacija za protivlomno zaščito 
• instalacija za registracijo delovnega casa