RTV Slovenija – strojnica dizel agregatov

Objekt

RTV SLOVENIJA – STROJNICA DIZEL AGREGATOV IN NN PROSTOR

Investitor

RTV Slovenija, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana

Naročnik

RTV Slovenija, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PZI, PID

Leto zaključka

2011

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

 

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

  • prezračevanje – hlajenje prostora dizel agregatov
  • dovod zraka za zgorevanje
  • vodno hlajenje dizel agregatov preko zunanjih hladilnikov
  • odvod dimnih plinov

 

ELEKTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

  • zamenjava dveh obstoječih dizel agregatov z novima po 1000kVA
  • rekonstrukcija NN plošče za priklop novih agregatov