SAN SIMON RESORT IZOLA – predelava ogrevnega sistema na toplotno črpalko

Objekt

SAN SIMON RESORT IZOLA - PREDELAVA OGREVNEGA SISTEMA NA TOPLOTNE ČRPLAKE

Investitor

GGE d.o.o., Šlandrova 4b, 1231 Ljubljana

Naročnik

GGE d.o.o., Šlandrova 4b, 1231 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PZI

Strojni del načrta zajema vse potrebne predelave na sistemu priprave ogrevne vode, potrebne minimalne posege v obstoječi sistem ogrevanja.

Elektro del načrta zajema potrebna napajanja in regulacijsko avtomatiko za delovanje sistema

 

  • elektroenergetski dovod do novih razdelilnikov v toplotnih strojnicah, ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi (dovod do novega razdelilnika R-TČ, ob toplotnih črpalkah, iz transformatorske postaje ni predmet tega projekta)
  • el. inštalacije za strojno tehnološke naprave
  • centralni nadzorni sistem – CNS