SB Celje Lekarna

Objekt

Ureditev prostorov bolnišnične lekarne SB Celje

Investitor

RS, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

Naročnik

Kolektor Koling d.o.o., Arkova ulica 43, 5280 Idrija

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

sodelovanje DGD, PZI, PID

Površina

80 m2

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

ENERGETIKA

 • priprava in razvod hladilne vode do klimata;
 • razvod ogrevne in hladilne vode do klimata (priklop na obstoječi ogrevalni sistem v objektu);

PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA, ki obsega:

 • klima naprava z rekuperacijo za prezračevanje in klimatizacijo ter vzdrževanje ustreznih tlačnih razmer;

VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega:

 • razvod sanitarne hladne in tople vode ter cirkulacije s priklopom na predvidene porabnike;
 • vertikalna kanalizacija odpadnih vod;

 

ELEKTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

MOČNOSTNE ELEKTRO INSTALACIJE

 • brezprekinitveno napajanje – UPS;
 • splošna razsvetljava;
 • varnostna razsvetljava;
 • instalacije za vtičnice in priklop tehnoloških porabnikov;
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;
 • inštalacije za priklop strojnih naprav;
 • alarmiranje;

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

 • strukturiran sistem ožičenja (telefonija, računalniška mreža…);
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP) (glede na zahteve v ŠPV);
 • kontrola pristopa in interlock posameznih vrat;
 • instalacija za govorilne naprave – videodomofon;