Širitev zdravstvenega doma Domžale in gradnja garaže

Objekt

Širitev zdravstvenega doma Domžale in gradnja garaže

Investitor

Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale

Naročnik

PLAN B d.o.o., Gregorčičeva 21/b, 2000 Maribor

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

sodelovanje DGD, PZI

Površina

5.100 m2

Leto zaključka

2023

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
• Ogrevanje in hlajenje
• Prezračevanje in klimatizacija
• Vodovod in vertikalna kanalizacija

ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
• Močnostne elektroinstalcije
• Signalno komunikacijske instalacije