Skladišče DB SCHENKER v Škofji Loki

Objekt

SKLADIŠČE DB SCHENKER V ŠKOFJI LOKI

Investitor

DB Schenker Slovenija, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana

Naročnik

DB Schenker Slovenija, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PZI, PID

Površina

5600 m2

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

  • Priprava ogrevnega in hladilnega medija
  • Distribucija ogrevnega in hladilnega medija
  • Grelno hladilni elemneti
  • Varnostni preklop razvoda kaloriferjev

 ELEKTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

  • električno napajanje in krmiljenje novih kaloriferjev za ogrevanje/hlajenje
  • električno napajanje nove toplotne črpalke T.Č. in povezava na CNS
  • električno napajanje novih zračnih zaves
  • centralni nadzorni sistem (CNS) za nove strojne naprave