Skladiščni objekt OBL’Č

Objekt

Skladiščni objekt Obl'č 1 - Predelava proizvodne hale v skladišče za farmacevtsko industrijo

Investitor

Obl'č d.o.o., Mirka Vadnova 14, 4000 Kranj

Naročnik

Obl'č d.o.o., Mirka Vadnova 14, 4000 Kranj

Projekt

Strojne instalacije

Faza

PGD, PZI, PID

Leto pričetka

2011

Leto zaključka

2012

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

– šprinkler instalacije

– odvod dima in toplote