STANOVANJSKI BLOK B2 – KAMNITNIK, Škofja Loka

Objekt

STANOVANJSKI BLOK B2 - KAMNITNIK v Škofji Loki

Investitor

TEHNIK SGP, Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka

Naročnik

JANA PIPP d.i.a., Ilirska 6, 1000 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD/PZI

Leto zaključka

1997

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE

  • Ogrevanje
  • Interna plinska instalacija
  • Vodovodna instalacija

ELEKTROINSTALACIJE

  • energetski razvod 0.4 kV in ozemljitve
  • splošna in zasilna razsvetljava
  • instalacije za moč
  • strelovod

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

  • Strukturiran sistem ožičenja,
  • instalacijo za domofon in
  • skupinski antenski sistem.