Stanovanjski dvojček na Lavrici

Objekt

Stanovanjski dvojček na Lavrici

Investitor

Reality Kranj d.o.o., Drenikova 17, 1000 Ljubljana

Naročnik

Reality Kranj d.o.o., Drenikova 17, 1000 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD/PZI

Leto zaključka

1999

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• prezračevanje in klimatizacija, 
• ogrevanje in hlajenje pisarn z ventilatorskimi konvektorji
• radiatorsko ogrevanje pomžlnih prostorov
• vodovod in vertikalna kanalizacija 

ELEKTROINSTALACIJE
• NN razvod po objektu in meritve električne energije
• splošna in varnostna razsvetljava
• splošna in tehnološka moč
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi

TELEKOMUNIKACIJE 
• telefonska instalacija
• skupinski antenski sistem
• instalacija domofonov