Stanovanjski kompleks v Spodnji Šiški

Objekt

Stanovanjski kompleks v Spodnji Šiški

Investitor

I.P.C. Holding d.o.o., Dunajska 103, Ljubljana

Naročnik

I.P.C. Holding d.o.o., Dunajska 103, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro inštalacije

Faza

PGD / PZI

Površina

3700 m2

Leto zaključka

1998

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• centralno ogrevanje
• vodovod in ventilacija
• vertikalna kanalizacija odpadne vode
• toplotna postaja

ELEKTROINSTALACIJE
• NN razvod po objektu in meritve električne energije
• splošna in varnostna razsvetljava
• splošna in tehnološka moč
• el. instalacije za strojne naprave
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
• strelovod
• toplotna postaja
• NN priključek


TELEKOMUNIKACIJE 
• skupinski antenski sistem
• instalacija domofonov
• telefonska instalacija
• priključek Telekoma in KRS