Stanovanjsko poslovni objekt Dolgi most

Objekt

Stanovanjsko poslovni objekt Dolgi most

Investitor

M-RAM d.o.o., Slovenska 95, Ljubljana

Naročnik

M-RAM d.o.o., Slovenska 95, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro inatalacije

Faza

PGD / PZI

Površina

4040 m2

Leto zaključka

2000

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• ogrevanje in hlajenje
• vodovod in ventilacija
• interna instalacija hladne in tople sanitarne vode
• notranja hidrantna mreža
• vertikalna kanalizacija
• priključek na javno vodovodno omrežje
• plinska instalacija

ELEKTROINSTALACIJE
• NN razvod na objektu in meritve električne energije
• splošna in varnostna razsvetljava
• splošna in tehnološka moč
• ogrevanje ramp in cevovodov
• ozemljitve in izenačitve potencialov
• prenapetostna zaačita


TELEKOMUNIKACIJE 
• telefonska instalacija
• skupinski antenski sistem
• priključek na javno telefonsko omrežje
• domofoni