Stanovanjsko poslovni objekt Masarykova rezidenca

Objekt

Stanovanjsko poslovni objekt Masarykova rezidenca

Investitor

M.Rezidenca d.o.o., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana

Naročnik

INR družba za investicije in razvoj d.o.o.., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana

Projekt

Električne instalacije

Faza

PZI

Površina

17.100 m2

ELEKTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

JAKI TOK – SPLOŠNE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • energetski razvod 0.4 kV po objektu in meritve električne energije (mreža) stanovanja, skupna raba, trgovski lokal;
 • rezervno napajanje z dizel električnim agregatom – glede na zahteve ŠPV;
 • splošna razsvetljava;
 • varnostna razsvetljava;
 • zunanja razsvetljava vhodov objekta;
 • instalacije za malo moč in vtičnice;
 • instalacije za priklop tehnoloških porabnikov;
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;
 • strelovodna inštalacija;
 • napajanje razdelilnikov za strojne sisteme (prezračevanje, hlajenje, ogrevanje, …)
 • napajanje stikalnih blokov hidrantov in črpališč;
 • Instalacija za meritev energetskih medijev (voda, ogrevanje…);
 • el. priključki za protizmrzovalno zaščito;

 

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • strukturiran sistem ožičenja za stanovanja (telefonija, računalniška mreža, TV…);
 • strukturiran sistem ožičenja za trgovski lokal (po zahtevah trgovskega lokala);
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP) in signalizacija CO v garaži (glede na zahteve v ŠPV);
 • instalacija za govorilne naprave – video domofon – za stanovanja;