MGL, Ljubljana

Objekt

STAVBA MESTNEGA GLEDALIŠČA LJUBLJANSKEGA

Investitor

MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO, Čopova 14, Ljubljana

Naročnik

MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO, Čopova 14, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PZI

Površina

240 m2

Leto pričetka

2009

Leto zaključka

2010

V projektu so bile za prostore dvorana – mala scena, stopnišče, šivalnica, večnamenska dvorana, bife v pritličju predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• klimatizacija in prezračevanje
• talno ogrevanje
• radiatorsko ogrevanje
• ogrevanje in hlajenje preko ventilatorskih konvektorjev


MOČNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE
• Ureditev elektroenergetskega napajanja 0.4 kV (mreža – agregat) za celoten objekt,
• Splošna in varnostna razsvetljava dvorane – mala scena in novega preddverja
• Scenska razsvetljava odra – razvod vtičnic in krmilnih kablov
• Varnostna razsvetljava (označitev izhodov iz dvorane) 
• Krmiljenje scenske razsvetljave
• Talna razsvetljava za označitev sedežnih vrst in stopnic
• Razvod za splošne vtičnice
• Napajanje dvigala – s krmilnim vodom blokade dvigala pri odprtih dodatnih vratih dvigala v dvorani
• Napajanje nove klima naprave za malo sceno
• Napajanje krmilne omarice ogrevanja cevovodov
• Napajanje krmilne mize za upravljanje z akustiko
• Upravljanje oken za odvod dima iz stopnišča

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
• sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara.