Borovniški viadukt

Objekt

Steber viadukta Borovnica

Investitor

Občina Borovnica, Paplerjeva 15, Borovnica

Naročnik

Občina Borovnica, Paplerjeva 15, Borovnica

Projekt

Osvetlitev stebra viadukta Borovnica

Faza

PZI

Leto zaključka

2003

Izdelana je bila osvetlitev stebra borovniškega viadukta, ki je ostal kot spomin na nekdaj največji viadukt v Evropi.
Osvetlili smo ga z vseh štirih strani z asimetričnimi širokosnopnimi in ozkosnopnimi reflektorji z metalhalogenimi sijalkami 150W.
Več o viaduktu si lahko preberete na spletnih straneh občine Borovnica.