Tacenski dvori – garaža in zunanja ureditev

Objekt

Stanovanjsko poslovni objekt "TACENSKI DVORI" – garaža in zunanja ureditev 1.faza

Investitor

Interdom Ljubljana d.o.o., Kolodvorska ulica 7, Ljubljana

Naročnik

Interdom Ljubljana d.o.o., Kolodvorska ulica 7, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro inatalacije

Faza

PGD, PZI, PID

Površina

30000 m2

Leto pričetka

2000

Leto zaključka

2003

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• prezračevanje garaže in odvod dima
• vodovod, hidrantno omrežje in ventilacija
• ogrevanje in plinska instalacija
• prezračevanje
• notranja plinska instalacija s hišnimi priključki

ELEKTROINSTALACIJE
• energetski razvod 0,4 kV
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
• splošna razsvetljava
• varnostna razsvetljava
• el. instalacije za malo moč in vtičnice
• strelovodna instalacija
• el. instalacije za strojne naprave
• diesel generator – postavitev in razvod

TELEKOMUNIKACIJE
• kabelski razdelilni TV sistem
• instalacija za govorilne naprave – videodomofon
• instalacija za kontrolo pristopa
• javljanje požara in detekcija CO v garaži
• sistem tehničnega varovanja