Terme Topolšica, Hotel Vesna – predelava ogrevnega sistema na toplotno črpalko

Objekt

TERME TOPOLŠICA, HOTEL VESNA - PREDELAVA OGREVNEGA SISTEMA NA TOPLOTNO ČRPALKO

Investitor

Naravno zdravilišče Topolšica d.d., Topolšica 77, 3326 Topolšica

Naročnik

GGE d.o.o., Šlandrova 4b, 1231 Ljubljana

Projekt

Strojne instalacije – ogrevanje in hlajenje

Faza

PZI

Leto zaključka

2016

 

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

 1. ENERGETIKA, ki obsega:
 • Posnetek stanja porabnikov toplotne energije (načini priklopov, priključne moči) na podlagi obstoječe dokumentacije in ogleda na licu mesta za potrebe izdelave načrta;
 • Vključitev reverzibilne toplotne črpalke voda/voda (vir toplote je termalna voda t=cca.30°C) v obstoječi ogrevalni sistem, sedaj delujoč na komunalno energetiko (TEŠ), pri tem se vir toplote komunalne energetike ohrani kot rezervni vir oz. kot vir za pokrivanje konic ali potreb po pregrevanju sanitarne tople vode. Toplotno črpalke se vključi v reverzibilnem načinu (način hlajenja) na sistem hlajenja hotelskih sob v starem delu hotela (122 sob);
 • Navezava na obstoječi razvod termalne vode ob upoštevanju že obstoječih porabnikov s preverbo povečanja porabe;
 • Predelava načina priključitve porabnikov na način, ki zagotavlja ustrezno nizko temperaturo povratka (predvidoma 8x klimati, 5x izmenjevalniki bazenske tehnike);
 • Preverba in morebitna zamenjava izmenjevalnikov bazenske tehnike v smislu nižjega temperaturnega režima na strani ogrevne vode;
 • Predelava priprave sanitarne tople vode z vključitvijo predgrelnih izmenjevalnikov, ki bo omogočala izrabo nižjega temperaturnega režima toplotnih črpalk;

 

 1. HLAJENJE HOTELSKIH SOB IN PREDELAVA RADIATORJEV, ki obsega:
 • Hlajenje sob z dvocevnim sistemom ventilatorskih konvektorjev, načeloma nameščeni v medstropovju hodnika z vpihom nad vrati v sobo; Regulacija v posameznem prostoru se predvidi s sobnimi termostati. Eventuelno se predvidi, da se konvektorji lahko uporabijo tudi za ogrevanje v dvocevnem režimu.
 • Zamenjava obstoječih navadnih radiatorskih ventilov s termostatskimi ventili in termostatskimi glavami na sistemu radiatorskega ogrevanja.
 • Hidravlično uravnoteženje posameznih vertikal radiatorskega ogrevanja (s tem hkrati preprečimo šumenje in piskanje na termostatskih ventilih).