Terme Topolšica, Wellnes Zala – predelava ogrevnega sistema na toplotno črpalko

Objekt

TERME TOPOLŠICA, WELLNES ZALA - PREDELAVA OGREVNEGA SISTEMA NA TOPLOTNO ČRPALKO

Investitor

Naravno zdravilišče Topolšica d.d., Topolšica 77, 3326 Topolšica

Naročnik

GGE d.o.o., Šlandrova 4b, 1231 Ljubljana

Projekt

Strojne instalacije – ogrevanje in hlajenje

Faza

PZI

Leto pričetka

2016

Leto zaključka

2016

V projektu so bile predvidene sledeč:

  • Posnetek stanja porabnikov toplotne energije (načini priklopov, priključne moči) na podlagi obstoječe dokumentacije in ogleda na licu mesta za potrebe izdelave načrta;
  • Vključitev toplotne črpalke voda/voda (vir toplote je termalna voda t=cca.30°C) v obstoječi ogrevalni sistem,
  • Izkoriščanje odpadne toplote izpušnega zraka prezračevalnih naprav vodenega na hodnik pred strojnicami z visokotemperaturno toplotno črpalko zrak/voda za predgrevanje priprave sanitarne tople vode, vključno z ustrezno predelavo sistema priprave sanitarne tople vode.
  • Navezava na obstoječi razvod termalne vode v strojnici hotela Vesna, ob upoštevanju že obstoječih porabnikov s preverbo povečanja porabe; razvod voden deloma po objektu, deloma vkopano izven objekta.
  • Preverba moči grelnih registrov klimatov zaradi znižanega temperaturnega režima in po potrebi določitev novih.
  • Preverba in morebitna zamenjava izmenjevalnikov bazenske tehnike v smislu nižjega temperaturnega režima na strani ogrevne vode;