Trgovski objekt Harvey Norman

Objekt

Trgovski objekt Harvey Norman

Investitor

Harvey Norman Trading, Dunajska 156, Ljubljana

Naročnik

GRADIS Biro za projektiranje Maribor d.o.o., Lavričeva 3, Maribor

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD in PZI ter PID

Površina

18900 m2

Leto zaključka

2001

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• klimatizacija in prezračevanje, 
• ogrevanje in hlajenje 
• vodovod in vertikalna kanalizacija 
• zunanja hidrantna mreža – sekundarni vodovod
• interna instalacija hladne in tople sanitarne vode
• interna hidrantna mreža s hidropostajo za polarno vodo
• šprinkler instalacija
• toplotna postaja

ELEKTROINSTALACIJE
• NN razvod po objektu in meritve električne energije
• UPS sistem napajanja
• splošna razsvetljava
• varnostna razsvetljava s sistemom za daljinski nadzor in testiranje akumulatorjev in sijalk -centraltest
• splošna in tehnološka moč
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
• strelovod

TELEKOMUNIKACIJE 
• strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja
• sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara in CO
• sistem ozvočenja
• skupinski antenski sistem