Mercator – Tržni centar Sarajevo

Objekt

Tržni centar Sarajevo

Investitor

Mercator Trgovački centar Sarajevo d.d.

Naročnik

ENERGOGROUP

Projekt

Strojne in elektro inštalacije

Faza

PGD / PZI

Površina

26571 m2

Leto zaključka

2000

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• prezračevanje in klimatizacija
• sprinkler instalacija
• plinska kotlovnica
• ogrevanje in hlajenje
• vodovod in zunanje hidrantno omrežje

ELEKTROINSTALACIJE
• energetski razvod 0,4 kV 
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
• splošna razsvetljava, trgovska ulica, mercator center, trgovine
• varnostna razsvetljava s sistemom za daljinski nadzor in testiranje akumulatorjev in sijalk -centraltest
• el. instalacije za tehnologijo in vtičnice
• strelovod

TELEKOMUNIKACIJE 
• strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja
• digitalni ISDN telefonski sistem
• skupinski antenski sistem
• sistem ozvočenja
• sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara
• sistem registracije delovnega casa