TV hiša Produkcija Plus

Objekt

TV Hiša Produkcija PLUS – ŠPC BEŽIGRAD, LJUBLJANA

Investitor

PRODUKCIJA PLUS d.o.o., Tavčarjeva 6, Ljubljana

Naročnik

PRODUKCIJA PLUS d.o.o. in EE engineering d.o.o.

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD / PZI

Površina

2814 m2

Leto zaključka

1995

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• vodovod in vertikalna kanalizacija
• klimatizacija in prezračevanje
• ogrevanje in hlajenje


ELEKTROINSTALACIJE
• energetski razvod 0,4 kV 
• diesel generatorsko napajanje
• brezprekinitveno napajanje – UPS
• splošna razsvetljava
• varnostna razsvetljava
• el. instalacije za tehnologijo in vtičnice
• el. instalacije za strojne naprave
• centralni nadzorni sistem
• tehnološka ozemljitev

TELEKOMUNIKACIJE 
• instalacija za telefonijo in terminalski razvod
• instalacija za javljanje požara
• instalacija za protivlomno zaščito
• instalacija za TV zaprtega kroga (CCTV)
• instalacija za domofon
• instalacija za videofon
• instalacija za skupinski antenski sistem