TV studio v Novi Gorici

Objekt

TV studio v Novi Gorici

Investitor

Mestna občina Nova Gorica

Naročnik

Sadar in Vuga arhitekti d.o.o., Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD / PZI

Površina

130 m2

Leto zaključka

2000

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• ogrevanje in hlajenje 
• prezračevanje

ELEKTROINSTALACIJE
• UPS sistem napajanja – navezava na obstoječega
• splošna in varnostna razsvetljava
• splošna in tehnološka moč
• el. instalacije za strojne naprave 
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
• strelovod

TELEKOMUNIKACIJE 
• strukturirani sistem ožičenja
• sistem avtomatskega javljanja požara
• kontrola dostopa
• sistem tehničnega varovanja