UKC Ljubljana – DTS Sever in prometni terminal

Objekt

UKC LJUBLJANA - DTS SEVER in PROMETNI TERMINAL

Investitor

RS MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova 5, Ljubljana

Naročnik

API ARHITEKTI d.o.o., Barjanska 62, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD, PZI in PID

Površina

43000 m2

Leto pričetka

2009

Leto zaključka

2014

V posameznih načrtih so bile predvidene nekatere od sledečih instalacij:

STROJNE INSTALACIJE
ENERGETIKA, ki obsega:
• hladilna strojnica;
• energetski razvodi;
• toplotna postaja s podpostajami;
• razvod ogrevne in hladne vode;
• pripravo ogrevne in sanitarne tople vode s plinskim grelnikom;
• razvod pare za vlaženje in tehnološke potrebe;
PREZRAČEVANJE IN OGREVANJE, ki obsega:
• radiatorsko ogrevanje pomožnih prostorov (in morebiti stanovanj);
• ogrevanje/hlajenje z ventilatorskimi konvektorji (za poslovni del in stanovanja);
• sistemi za prezračevanje in klimatizacijo;
• prezračevanje garaž;
• primarni zrak za pisarne;
• prezračevanje / klimatizacija lokalov (klima komore in kanalski razvod do lokalov); 
VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega: 
• sanitarna hladna in topla voda ter cirkulacija;
• vertikalna kanalizacija fekalnih, meteornih in tehnoloških odpadnih vod ;
• mehčana voda 4 °dH;
• demi voda;
• vertikalna kanalizacija meteorne vode;
SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA, ki obsega
• notranje hidrantno omrežje; 
• sprinkler instalacijo – po zahtevah študije požarne varnosti;
TEHNIČNI MEDIJI, ki obsegajo
• interno plinsko instalacijo -samo za potrebe kuhanja; 
• para, kondenzat;
MEDICINSKI PLINI IN VAKUUM, ki obsegajo
• KZ 10; KZ 5; N2O; O2; vakuum;

MOČNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE
• energetski razvod 0.4 kV po objektu (mreža in dizel);
• brezprekinitveno napajanje – UPS in razvod;
• splošna razsvetljava; 
• varnostna razsvetljava;
• zunanja razsvetljava;
• el. instalacije za malo moč in vtičnice;
• el. instalacije za priklop tehnoloških naprav;
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;
• strelovodna inštalacija;
• napajanje stikalnih blokov prezračevanja in klimatizacije;
• napajanje stikalnih blokov hidrantov in črpališč;
• povezava krmilnih in regulacijskih elementov za strojne naprave, ki nimajo lastnih stikalnih blokov (regulacijski sistemi ogrevanja in hlajenja……..);
• centralni nadzorni sistem CNS – povezava posameznih krmilnikov;

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
• strukturiran sistem ožičenja (telefonija, računalniška mreža);
• sistem ozvočenja;
• instalacija za videodomofon;
• instalacija za električne ure;
• instalacija za signalizacijo medicinskih plinov;
• svetlobno klicni sistem – sestrski klic;
• sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara ter CO (AOiJPCO) po zahtevah študije požarne varnosti;
• sistem za kontrolo pristopa in registracijo delovnega časa;
• sistem za protivlomno varovanje;
• sistem za video nadzor – varnost;

Za UKC Ljubljana smo izdelali projektno dokumentacijo strojnih in električnih instalacij za sledeče oddelke:

DTS sever – Objekt N  – Vertikalno komunikacijsko jedro za heliport UKC

(PGD, PZI, PID; 2009-2012)

UKC Ljubljana objekt F, F1 – kuhinja

(PGD, PZI, PID; 2009-2011)

Rekonstrukcija in povečanje hladilne postaje v KC Ljubljana – faza 2

( PZI, PID; 2010-2014)

UKC Ljubljana začasna prestavitev dizel agregata 2000 kVA

(PZI; 2013)

Izvleček instalacij za priključek Heliporta

( PZI; 2012)

DTS – blok F / GARDEROBE OSEBJA in ZAČASNO SKLADIŠČE ODPADKOV

( PZI; 2012)

Hibridna OP dvorana, 1. Nadstropje trakt F, UKC Ljubljana

( Naročnik: Gorenje GTI d.o.o., Partizanska 12, Velenje; IDP, PZI, PID; 2014)

Rekonstrukcija in povečanje hladilne postaje v KC Ljubljana – ločitev hladilnega agregata HA1

( PZI; 2013)

Adaptacija dermatopatohistološkega laboratorija

( Naročnik: Studio Rebeka d.o.o., Cankarjevo nabrežje 9, Ljubljana; PZI; 2014)

Citopatološki laboratorij Ginekološke klinike

( PZI; 2014)

Ureditev prostora GASTRO II v DTS – trakt F

( Naročnik: Medicoengineering d.o.o., Trzin; IDP, PZI, PID; 2013-2014)

Dokončanje etaž prometnega terminala (2K, 1K, P)

(PZI; 2017)

Centralni laboratorij

(PZI; 2018)

DTS – 3.A faza, Urgentni blok

(PZI; 2018)

DTS – 3.B faza, Urgentni blok

(PZI; 2018)

DTS – 3.C faza, Urgentni blok

(PZI; 2018)

Dokončanje DTS zgrajenega do 4. gradbene faze (1.-3. Nadstropja)

(PZI; 2018)