UKC Maribor – NN napajanje

Objekt

UKC Maribor: POSODOBITEV NN NAPAJANJA

Investitor

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, Maribor

Naročnik

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, Maribor

Projekt

Elektro instalacije

Faza

PZI, PID

Leto pričetka

2012

Leto zaključka

2014

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

ELEKTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

Že izvedeno

  •  zamenjava dveh obstoječih dizel električnih agregatov 250kVA s tremi novimi po 630kVA
  • izdelava nove NN plošče za priklop novih agregatov in agregatskih odvodov

V izvedbi

  • zamenjava srednjenapetostnih celic transformatorske postaje
  • zamenjava nizkonapetostne plošče – mrežni del
  • zamenjava transformatorjev 4 x 1000kVA
  • ureditev splošnih instalacij v prostorih (razsvetljava, varnostna razsvetljava, požarno javljanje…)