Upravno proizvodni objekt LTH FAZA 2 IN 3

Objekt

UPRAVNO PROIZVODNI OBJEKT LTH FAZA 2 IN 3, Naslov objekta TRATA 52, TRATA, Škofja Loka

Investitor

LTH Castings d.o.o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka

Naročnik

STUDIO KALAMAR d.o.o., Slovenska cesta 19, 1000 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

IDP, PGD, PZI

Površina

14600 m2

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA

Elektroinstalacije

 • glavna NN razdelilna omara, glavni kabelski razvod
 • priključitev tehnoloških porabnikov in opreme
 • energetsko napajanje el. omar za strojne naprave (ogrevanje prezračevanje, klime, komprimiran zrak in druge strojno tehnološke naprave za pripravo energetskih medijev)
 • instalacije za splošno in zasilno razsvetljavo, označevanje evakuacijskih in transportnih poti
 • el instalacije za malo moč in vtičnice,
 • UPS napajanje za nujne porabnike,
 • strelovod
 • ozemljitev

Telekomunikacije

 • strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja
 • Wifi pokritost objekta
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (izdelava na podlagi ŠPV – katere ne nudimo)
 • sistemi tehničnega varovanja: (izdelava na podlagi varnostne študije, oziroma podrobne projektne naloge, ki jo predloži investitor)
 • sistem kontrole pristopa in registracije delovnega časa
 • sistem video nadzora
 • protivlomni sistem (povezava z lokacijo Vincarje)

 STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

 • ogrevanje (upravnega in proizvodnega dela objekta)
 • izraba odpadne toplote tehnološkega hlajenja
 • splošno prezračevanje
 • tehnološko prezračevanje
 • klimatizacija proizvodnega dela
 • klimatizacija upravnega dela
 • vodovod
 • hidrantna mreža
 • plinska instalacija- razvod in MRP
 • tehnološka instalacija (glejte opombo v točki 4.1)
 • vertikalna fekalna kanalizacija
 • komprimiran zrak

PRIKLJUČKI – ZUNANJE INSTALACIJE

 • zunanja hidrantna mreža okrog objekta (po zahtevah študije požarne varnosti)
 • zunanja razsvetljava platojev ter transportnih površin