Večstanovanjska pozidava GR-45

Objekt

Večstanovanjska pozidava GR-45 / del A in garaže Večstanovanjska pozidava GR-45 / del B Večstanovanjska pozidava GR-45 / del C

Investitor

LIN NEPREMIČNINE d.o.o., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana

Naročnik

LUZ d.d., Verovškova 64, 1000 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

IZP, PZI

Površina

9.300 m2

Leto zaključka

2022

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
ENERGETIKA, ki obsega:
• toplotna postaja za pripravo ogrevne vode za stanovanjske toplotne podpostaje;
• stanovanjske toplotne podpostaje za ogrevanje in pretočno pripravo STV, vključno z meritvijo porabljene energije po stanovanjih
• energetski razvodi;
OGREVANJE IN HLAJENJE, ki obsega:
• ogrevanje stanovanjskih prostorov s talnim ogrevanjem ali radiatorji;
• radiatorsko ogrevanje pomožnih prostorov;
• hlajenje stanovanj z multi split hladilnimi enotami;
(dve notranji enoti za hlajenje na eno stanovanje).
KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE, ki obsega:
• sistemi za prezračevanje stanovanjskih prostorov;
• sistemi za prezračevanje in klimatizacijo skupnih prostorov;
• sistem za prezračevanje garaž;
• sistemi za odvod dima in toplote po zahtevi ŠPV.
VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega:
• sanitarna hladna in topla voda s cirkulacijo;
• vertikalna fekalna kanalizacija;
• vertikalna kanalizacija meteorne vode.
SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA, ki obsega:
• notranje hidrantno omrežje po zahtevi ŠPV.

ELEKTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
JAKI TOK – SPLOŠNE INSTALACIJE, ki obsegajo:
• energetski razvod 0.4 kV po objektu in meritve električne energije (mreža);
• rezervno napajanje z dizel agregatom (v kolikor bo to za aktivno požarno zaščito zahteval ŠPV);
• splošna razsvetljava;
• varnostna razsvetljava;
• zunanja razsvetljava vhodov objekta;
• el. instalacije za malo moč in vtičnice;
• el. instalacije za priklop tehnoloških porabnikov;
• el instalacije za meritev energetskih medijev;
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;
• strelovodna inštalacija;
• napajanje stikalnih blokov prezračevanja;
• napajanje stikalnih blokov hidrantov in črpališč.
SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:
• strukturiran sistem ožičenja (telefonija, računalniška mreža, TV…);
• sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP) in signalizacija CO v garaži (glede na zahteve v ŠPV);
• instalacija za govorilne naprave – video domofon