Večstanovanjski kompleks Vižmarje

Objekt

Večstanovanjski kompleks Vižmarje

Investitor

DDB Vižmarje, Vižmarska pot 38, Ljubljana

Naročnik

DDB Vižmarje, Vižmarska pot 38, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro inštalacije

Faza

PGD/PZI

Površina

5810 m2

Leto zaključka

1999

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• ogrevanje in hlajenje
• vodovod in ventilacija
• interna instalacija hladne in tople sanitarne vode
• notranja hidrantna mreža
• vertikalna kanalizacija
• priključek na javno vodovodno omrežje
• plinska instalacija

ELEKTROINSTALACIJE
• NN razvod na objektu in meritve električne energije
• splošna in varnostna razsvetljava
• splošna in tehnološka moč
• el. instalacije za strojne naprave
• ozemljitve in izenačitve potencialov
• prenapetostna zaščita

TELEKOMUNIKACIJE 
• telefonska instalacija
• priključek Telekoma
• razvod za kabelsko TV 
• domofoni
• telefonska centrala