Državni zbor RS – velika dvorana

Objekt

Velika dvorana državnega zbora in njena preddverja

Investitor

Republika Slovenija, Državni zbor

Naročnik

Omnia Inženiring d.o.o., Pot do šole 2, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD, PZI in PID

Površina

3489 m2

Leto zaključka

2000

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• klimatizacija in prezračevanje
• hladilna centrala ter razvod hladilne in ogrevne vode
• vodovodna instalacija

ELEKTROINSTALACIJE
• energetski razvod 0,4 kV 
• v načrtu je bil projektiran EIB sistem krmiljenja razsvetljave 
• izvedeno je bilo krmiljenje preko ERCO Light control sistema
• brezprekinitveno napajanje – UPS
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
• zasilna razsvetljava
• el. instalacije za tehnologijo in vtičnice
• el. instalacije za strojne naprave
• DDC sistem regulacije in centralni nadzorni sistem

ELEKTROINSTALACIJE STROJNIH NAPRAV IN CNS

• povezava krmilnih in regulacijskih elementov ter izdelava vezalnih shem za sisteme prezračevanje in klimatizacijo, hladilno strojnico, toplotno postajo, 
• centralni nadzorni sistem CNS – povezava posameznih krmilnikov

TELEKOMUNIKACIJE 
• strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja
• sistem ozvočenja
• audio sistemi
• glasovalni sistem
• konferenčni sistem
• sistem simultanega prevajanja
• multimedijski projekcijski sistem
• video sistem
• sistem avtomatskega javljanja polara