Ulica 15. maja, Koper

Objekt

ZAZIDAVA ULICA 15. MAJA, KOPER

Investitor

CESTNO PODJETJE MURSKA SOBOTA d. d., Lipovci 256 b, 9231 Beltinci

Naročnik

STUDIO KALAMAR d.o.o., Slovenska cesta 19, Ljubljana

Projekt

Elektro instalacije

Faza

PGD, PZI, PID

Površina

15600 m2

Leto zaključka

2010

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
• elektroenergetski razvod 0.4 kV in meritve električne energije, 
• dizel generatorsko napajanje in razvod
• brezprekinitveno napajanje – UPS
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
• splošna razsvetljava 
• varnostna razsvetljava
• zunanja razsvetljava
• inteligentne elektroinštalacije v poslovnem delu objekta
• inteligentne elektroinštalacije bpt hišne avtomatizacije v stanovanjskem delu objekta – opcija
• el. inštalacije za tehnologijo in vtičnice
• strelovodna inštalacija
• el. inštalacije za strojne naprave

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
• strukturiran sistem ožičenja,
• sistem video domofona,
• sistem SOS klica iz invalidskih sanitarij,
• sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP),
• sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja CO (AOiJCO),
• sistem TV zaprtega kroga in
• sistem za samodejno okrivanje in javljanje vloma.