Športno igrišče Dragomer

Objekt

Zunanje športno igrišče Dragomer s spremljajočim objektom

Investitor

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika

Naročnik

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD/PZI

Leto zaključka

2002

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• interna vodovodna instalacije
• vertikalna kanalizacija odpadne vode 
• ogrevanje 
• prezračevanje
• zunanja plinska instalacija
• interna plinska instalacija

ELEKTROINSTALACIJE
• energetski razvod 0,4 kV
• ozemljitve
• splošna razsvetljava in varnostna razsvetljava garderob in bifeja
• napajanje razsvetljave za osvetlitev igrišča
• el. instalacije za vtičnice in priključke 


TELEKOMUNIKACIJE 
• telefonska instalacija