Storitve

V Biro ES naše storitve prilagajamo potrebam trga. Predvsem vedno poskusimo sodelovati z naročnikom, ki ga naše storitve zanimajo.

Na podlagi bogatih izkušenj lahko investitorju svetujemo, kakšen sistem bi bil najprimernejši, znamo pa obdelati tudi specifične projektne zahteve po željah naročnika.

Smo neodvisni in nevtralni do proizvajalcev opreme ter izvajalcev instalacij, zato lahko vedno ponudimo najoptimalnejši sistem.

Projektiranje instalacij je ena ključnih faz v procesu graditve vsakega objekta. Cenovno predstavlja le majhen delež investicije, kljub temu pa lahko odločilno vpliva na višino celotne investicije, ter na stroške obratovanja in vzdrževanja zgrajenega objekta.

Naši strokovnjaki pri projektiranju instalacij vlagajo veliko truda v iskanje racionalnih inženirskih rešitev trajnostne gradnje z upoštevanjem energetske učinkovitosti, varovanja okolja in varnosti.

Naše storitve obsegajo:

 • Projektiranje elektro in strojnih instalacij
 • Izdelava projektne in tehnične dokumentacije
 • Strokovni in projektantski nadzor izvedbe
 • Revizije in pregledi projektne dokumentacije
 • Strokovno svetovanje

Znanja

ELEKTRO INSTALACIJE

ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE:

 • transformatorska postaja
 • energetski zunanji 0,4kV kabelski razvodi (mreža in diesel)
 • diesel generator
 • ločitev meritev električne energije iz enega števca na posamezne števce glede na novo lastništvo prostorov (obstoječi veliki objekti, ki so imeli samo ene meritve električne energije se po delih prodajajo več različnim uporabnikom)

MOČNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE:

 • energetske sanacije splošne in varnostne razsvetljave v smislu zmanjševanja porabe električne energije
 • energetski razvod 0.4 kV po objektu (mreža in diesel)
 • brezprekinitveno napajanje – UPS in razvod
 • splošna razsvetljava
 • varnostna razsvetljava
 • tehnološka razsvetljava po zahtevi tehnologije objekta (bolnice, gledališča, igralnice itd)
 • zunanja razsvetljava in napajanje tematske razsvetljave zunaj objekta
 • sistem inteligentnega krmiljenja razsvetljave, žaluzij, priključkov (KNX, DALI, LON itd.)
 • el. instalacije za malo moč in vtičnice
 • el. ogrevajne žlebov, odtokov, klančin …
 • el. instalacije za napajanje tehnoloških porabnikov v objektu (kuhinje, bolnice, tovarne in drugo)
 • IT sistemi napajanja
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
 • strelovodna instalacija

ELEKTROINSTALACIJE STROJNIH NAPRAV:

 • napajanje razdelilnikov prezračevanja in klimatizacije
 • napajanje razdelilnikov hidrantov in črpališč
 • električne instalacije za kotlarne za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (DOLB)
 • električne instalacije za ogrevanje s toplotnimi črpalkami (zrak – voda, voda – voda)
 • povezava krmilnih in regulacijskih elementov za strojne naprave, ki nimajo lastnih razdelilnikov (regulacijski sistemi ogrevanja in hlajenja, prezračevanje in klimatizacijo itd.)
 • centralni nadzorni sistem CNS – povezava posameznih krmilnikov

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE:

 • strukturirani sistem ožičenja (telefonija, računalniška mreža, wi-fi)
 • strukturirani sistem ožičenja za igralništvo
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP)
 • kabelski razvod za pay TV
 • sistem eno programskega ozvočenja za namen obveščanja
 • varnostni sistemi (sistem kontrole pristopa, sistem tehničnega varovanja, sistem video nadzora);
 • registracija delovnega časa;
 • sistem za nadzor in krmiljenje evakuacijskih vrat na prosto;
 • sistem video nadzora iger v igralnicah;
 • sistem za štetje obiskovalcev in kontrolo vnosa kovin;
 • konferenčno-kongresni sistemi (video, audio, prezentacija, simultano prevajanje …);
 • instalacija za govorilne naprave – domofon in video domofon;
 • instalacija za električne ure;
 • ambulantni pozivni sistem;
 • interkom;
 • instalacija za signalizacijo medicinskih plinov;
 • svetlobno klicne naprave;
 • signalizacija medicinskih plinov;

STROJNE INSTALACIJE

STROJNA ENERGETIKA:

 • energetske sanacije sistemov ogrevanja, hlajenja, klimatizacije  in prezračevanja (HVAC) v smislu zmanjševanja porabe energije
 • vročevodni priključki
 • plinski priključki
 • toplotne postaje in podpostaje
 • plinske postaje in kotlovnice na UNP
 • kotlovnice za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (DOLB) s skladiščenjem goriv
 • kotlovnice s toplotno črpalko (zrak – voda, voda – voda)
 • parne kotlarne
 • hladilne postaje
 • mestni in magistralni plinovodi
 • kompresorske postaje
 • črpališča
 • postaje za povišanje tlaka
 • priprava sanitarne tople vode
 • kondicioniranje vode (filtracija, mehčanje, inverzna osmoza, demineralizacija …)
 • VRF/VRV (variable refrigerant flow/volume) spremenljiv pretok hladilnega medija

OGREVANJE IN HLAJENJE:

 • radiatorsko
 • konvektorsko
 • kalorifersko
 • talno
 • panelno
 • sevalno
 • z ventilatorskimi konvektorji

PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA:

 • odsesovanje zraka
 • prezračevalni sistemi
 • toplozračni sistemi
 • delna in popolna klimatizacija

VODOVODNE INSTALACIJE:

 • vodovodna instalacija (topla voda, cirkulacija, hladna voda, protipožarna voda)
 • vertikalna kanalizacija (fekalna, tehnološka, meteorna)
 • postaje za povišanje tlaka
 • naprave za avtomatsko gašenje požara (sprinkler, drenčer, CO2 …)
 • bazenska tehnika

TEHNIČNI IN MEDICINSKI PLINI:

 • interna plinska instalacija (TNP, mestni plin, zemeljski plin …)
 • parovodi
 • razvodi komprimiranega zraka
 • centralni sesalni sistem
 • razvodi medicinskih plinov (KZ5, KZ10, N2O, O2)
 • vakuum