Pogosta vprašanja in odgovori

BIRO ES je podjetje, ki se ukvarja s projektiranjem strojnih in električnih instalacij ter s tem povezanim tehničnim svetovanjem. Poleg tega opravljamo tudi strokovne in projektantske nadzore pri izvajanju instalacij. Nadzore nad izvajanjem del opravljamo pretežno za objekte, za katere smo sami izdelali projektno dokumentacijo.
V BIRO ES imamo več strokovnjakov s pridobljeno licenco IZS za izdelavo revizij in pregledov projektne dokumentacije strojnih in električnih instalacij.

Podjetje je specializirano za:

 • klimatizacijo in prezračevanje
 • ogrevanje in hlajenje
 • vodovod in vertikalno kanalizacijo
 • sprinkler instalacijo
 • plinsko instalacijo
 • medicinske pline
 • elektroenergetsko napajanje (trafo postaje, dizel agregati, UPS sistemi)
 • splošne električne instalacije razsvetljave in moči
 • inteligentne elektro instalacije (krmiljenje razsvetljave, senčil, žaluzij itd)
 • signalno komunikacijske instalacije (informacijsko ožičenje, domofon, bolniška signalizacija itd)
 • varnostne sisteme (avtomatsko odkrivanje in javljanje požara, kontrola pristopa, protivlomno varovanje, video nadzor itd)

Vsak začetek izdelave posameznega načrta temelji na dogovoru z investitorjem o vrsti instalacij in cenovnem razredu predvidene opreme. Ta osnovna izhodišča se zapišejo v projektni nalogi. Izdelava kvalitetne projektne naloge zahteva tesno sodelovanje med investitorjem in/ali arhitektom ter projektantom posameznih instalacij. Potrebno je definirati in razčleniti vse instalacije, ki so napisane v ponudbi ali pogodbi. Naročniku s svojimi nasveti pomagamo pri pisanju projektne naloge in poskušamo predlagati za investitorja optimalno rešitev za določeno instalacijo.Ko so osnovne želje investitorja znane, se projektanti instalacij z arhitektom in/ali investitorjem dogovorijo o potrebnih tehničnih prostorih in sicer o njihovi optimalni poziciji v objektu ter o potrebni kvadraturi. Vsi ti prostori, ki so tako investitorjem, še posebej pa arhitektom nujno zlo, so potrebni za postavitev strojne in elektro opreme (strojnica prezračevanja, hladilna strojnica, sprinkler postaja, dizel agregat, trafo postaja, glavni elektro prostor, prostor za UPS, prostori za komunikacijska vozlišča, prostor za telefonsko centralo, prostor za centralni nadzorni sistem, prostor za varnostni nadzorni center, obenem pa še trase za vertikalne in horizontalne instalacijske razvode itd).

Temu dogovoru z arhitektom sledijo druge gradbeno arhitektonske podloge, ki so že resna podloga za pripravo projekta instalacij. Sedaj je pa treba vedeti, do kakšnega nivoja mora biti projekt obdelan.
V grobem so stopnje zahtevnosti tri:

 • IDP: idejni projekt s principielno postavitvijo instalacijskih sistemov in grobo oceno stroškov
 • DGD: dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, kjer so sistemi že dokaj natančno obdelani
 • PZI: projekt za izvedbo, kjer je definirano vse, od principov do detajlov, ter usklajeno z gradbeno arhitektonskimi načrti in načrti opreme.

Glede na naročeno stopnjo obdelave se gradbeno arhitektonske podloge dopolnjujejo in usklajujejo, vse s ciljem, da naročnik dobi objekt po svojih željah.

Naše reference si lahko ogledate na naši spletni strani.

To so različni nivoji (faze) obdelave projekta, pomenijo pa sledeče:

 • IDP: idejni projekt s principielno postavitvijo instalacijskih sistemov in grobo oceno stroškov
 • DGD: dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, kjer so sistemi že dokaj natančno obdelani
 • PZI: projekt za izvedbo, kjer je definirano vse, od principov do detajlov, ter usklajeno z gradbeno arhitektonskimi načrti in načrti opreme.

Za dodatna pojasnila nas lahko kontaktirate na info@biro-es.si