COOLHOUSE VIČ, Gerbičeva ulica, Ljubljana

Objekt

COOLHOUSE VIČ, Gerbičeva ulica, Ljubljana

Investitor

FIN-TUN d.o.o., Perovo 55, 1290 Grosuplje

Naročnik

FIN-TUN d.o.o., Perovo 55, 1290 Grosuplje

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PZI

Površina

800 m2

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

OGREVANJE IN HLAJENJE, ki obsega:

 • ogrevanje in hlajenje preko toplotne čepalke v povezavi s plinskim kotlom;
 • interni razvod ogrevanja in hlajenja;

KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE, ki obsega:

 • sistemi za prezračevanje in klimatizacijo kuhinje;
 • sistemi za prezračevanje in klimatizacijo restavracije in prodajalne;

VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega:

 • sanitarna hladna in topla voda s cirkulacijo;
 • vertikalna (interna) fekalna kanalizacija;
 • vertikalna (interna) kuhinjska kanalizacija;

PLINSKA INSTALACIJA, ki obsega:

 • interni razvod plina za plinski kotel in peč v kuhinji;
 • priprava ogrevne in sanitarne vode s plinskim kotlom;

ELEKTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

JAKI TOK – SPLOŠNE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • energetski razvod 0.4 kV po objektu in meritve električne energije (mreža);
 • splošna razsvetljava;
 • varnostna razsvetljava;
 • zunanja razsvetljava vhodov objekta in ob parkirišču;
 • instalacije za malo moč in vtičnice;
 • instalacije za priklop tehnoloških porabnikov kuhinje;
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;
 • strelovodna inštalacija;
 • napajanje razdelilnikov za strojne sisteme (prezračevanje, hlajenje, ogrevanje, …)
 • napajanje stikalnih blokov hidrantov in črpališč;
 • priključki za protizmrzovalno zaščito rampe;

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • strukturiran sistem ožičenja (telefonija, računalniška mreža, wi-fi…);
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP) (glede na zahteve v ŠPV);
 • instalacija za govorilne naprave – video domofon;