INDUSTRIJSKI OBJEKTI
Geberit, Ruše
LTH ulitki, Škofja Loka
Lek – Center kakovosti 2, Ljubljana
Skladiščni objekt OBL’Č
Razvojno raziskovalni center TKK, Srpenica
Krka – Obrat Bršljin
Lek – visokoregalno skladišče, Ljubljana
Kovinoplastika Lož – galvana
Ljubljanske mlekarne – konzumna mlekarna
Butan plin, Ljubljana
Droga Izola – Proizvodni objekt Izola
Klavni in predelovalni objekt Kavčič, Vrhnika
Proizvodno skladiščni kompleks FILC Škofja Loka – 3. faza
Montažni objekt UNIOR ZREČE
Logistični center Intereuropa, IC Zapolje, Logatec
Skladišče DB SCHENKER v Škofji Loki
FILC – MODUL 4
Konus Konex – proizvodni, poslovni in skladiščni objekt
“YASKAWA nova tovarna robotov Kočevje”
Upravno proizvodni objekt LTH FAZA 2 IN 3
Poslovno, proizvodni in skladiščni objekt STERIS
Poslovni, proizvodni in skladiščni objekt Plastika Virant
FILC MODUL 5 -1. faza
RTV KOPER, ZAMENJAVA DIZEL AGREGATA
LTH Ljubljana 2 – POLJA 4 in 5
Mesarstvo Oblak
PROIZVODNI OBJEKT HERMI 4