HIT – Igralnica Kranjska Gora

Objekt

HIT Igralnica Kranjska Gora - Adaptacija in preureditev nastanitvenega hotela

Investitor

HIT d.d., Delpinova 7a, Nova Gorica

Naročnik

ARHITEX d.o.o., Delpinova 13, Nova Gorica

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD/PZI

Površina

1061 m2

Leto zaključka

2002

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE

 • hladilna strojnica
 • plinska kotlarna
 • razvod ogrevne in hladne vode
 • priprava ogrevne in sanitarne tople vode
 • plinska instalacija za potrebe kuhinje
 • radiatorsko ogrevanje pomožnih prostorov
 • ogrevanje in hlajenje z ventilatorskimi konvektorji
 • prezračevanje in klimatizacija
 • vodovod in vertikalna kanalizacija
 • sprinkler instalacija
 • plinska instalacija


ELEKTROINSTALACIJE

 • NN razvod do hotelskega dela
 • splošna razsvetljava hodnikov s stenskimi svetilkami – vklapljanje preko CNS
 • varnostna razsvetljava s sistemom za daljinski nadzor in testiranje akumulatorjev in sijalk -centraltest
 • razsvetljava sob – dekorativne stenske in stoječe svetilke
 • mala moč in vtičnice
 • električno ogrevanje kovinske strehe pred zmrzaljo
 • ozemljitve kovinskih delov v kopalnicah
 • zašcita pred prenapetostmi z odvodniki prenapetosti tipa C


TELEKOMUNIKACIJE 

 • strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja
 • skupinski antenski sistem (SAS) – razvod signala kabelske TV po sobah – predvideno tudi za instalacijo payTV,
 • varnostni sistemi – doplnitev obstoječega (sistem kontrole pristopa, sistem tehničnega varovanja, sistem video nadzora)
 • sistem ozvočenja – hodniki in ostali javni del