Hotel Lovec, Bled

Objekt

HOTEL LOVEC BLED: Rekonstrukcija objekta, delna rušitev in nadomestna gradnja dela objekta

Investitor

HOTEL SLON d.d., Slovenska 34, Ljubljana

Projekt

Strojne instalacije

Faza

PGD, PZI

Površina

4600 m2

Leto zaključka

2004

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE

 • ENERGETIKA
  • plinska kotlarna
  • hladilna strojnica
  • kontejnersko plinsko postajo in interno plinsko instalacijo
  • razvod ogrevne in hladne vode za klimate
  • pripravo sanitarne tople vode
 • PREZRAČEVANJE IN OGREVANJE
  • radiatorsko ogrevanje pomolnih prostorov
  • ogrevanje/hlajenje z ventilatorskimi konvektorji
  • sistemi za prezracevanje in klimatizacijo
  • prezracevanje garaž
 • VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
  • sanitarno hladno in toplo vodo ter cirkulacijo
  • vertikalno kanalizacijo (fekalna, tehnološka, meteorna)
  • notranje hidrantno omrežje

ELEKTROINSTALACIJE

TELEKOMUNIKACIJE