IVC Ivančna Gorica – Sistem DOLB

Objekt

SISTEM DOLB, Izobraževalno-vzgojni center

Investitor

OBČINA IVANČNA GORICA, Sokolska 8, 1295 Ivnčna Gorica

Naročnik

ELTEC PETROL d.o.o., Pot na Lisice 7, 4260 Bled

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

IDZ, PGD, PZI, PID, NOV

Leto pričetka

2013

Leto zaključka

2014

 

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

 • kotlarna na lesno biomaso moči 820 kW (500+320 kW) s pripadajočim zalogovnikom biomase – sekancev
 • toplovodni razvod s cevnim omrežjem skupne dolžine 350 m in tremi priključnimi toplotnimi postajami
 • prezračevanje kotlarne
 • vodovodna instalacija in kanalizacija odpadnih vod

ELEKTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

 • nizkonapetostni priključek
 • predelava obstoječe NN plošče v transformatorski postaji
 • elektroenergetski razvod 0.4 kV, ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
 • splošna razsvetljava
 • varnostna razsvetljava
 • el. inštalacije za tehnologijo in vtičnice
 • sistem izenačevanja potencialov
 • centralni nadzorni sistem – CNS
 • strelovod, ozemljitve