Klavni in predelovalni objekt Kavčič, Vrhnika

Objekt

Klavni in predelovalni objekt - KAVČIČ

Investitor

Marjan Kavčič, Drenov Grič 9, Vrhnika

Naročnik

Marjan Kavčič, Drenov Grič 9, Vrhnika

Projekt

Strojne in elektro inatalacije

Faza

PGD / PZI

Površina

1469 m2

Leto zaključka

1995

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• vodovod, komprimiran zrak
• vertikalna kanalizacija
• prezračevanje s pohlajevanjem
• radiatorsko ogrevanje
• razvodi energetskih medijev
• plinska kotlovnica


ELEKTROINSTALACIJE
• energetski razvod 0,4 kV 
• diesel generatorsko napajanje
• brezprekinitveno napajanje – UPS
• splošna razsvetljava
• varnostna razsvetljava
• el. instalacije za tehnologijo in vtičnice
• el. instalacije za strojne naprave
• centralni nadzorni sistem
• tehnološka ozemljitev

TELEKOMUNIKACIJE 
• instalacija za telefon