Klinika Golnik – Vurnikova stavba

Objekt

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Investitor

Klinika Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik

Naročnik

PROTIM RŽIŠNIK & PERC, d.o.o., Poslovna cona A2, Šenčur; PROJEKT A d.o.o., Metelkova ulica 13, 1000 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD, PZI in PID

Leto pričetka

2012

Leto zaključka

2014

V posameznih načrtih so bile predvidene nekatere od sledečih instalacij:

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

OGREVANJE,  ki obsega:

 • ogrevanje in hlajenje;
 • zamenjava radiatorjev;

PREZRAČEVANJE,  ki obsega:

 • prezračevanje in klimatizacija;
 • prezračevanje sanitarij;

VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega:

 • sanitarna hladna in topla voda, cirkulacija;
 • vertikalna kanalizacija – priklop na obstoječ sistem;

MEDICINSKI PLINI, ki obsegajo:

 • KZ5
 • KZ10
 • O2
 • N2O

ELEKTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

MOČNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE, ki obsegajo:

 • energetski dovod 0.4 kV iz obstoječih virov (mreža, dizel) in nov razdelilnik;
 • splošna razsvetljava;
 • varnostna razsvetljava;
 • el. instalacije za malo moč in vtičnice;
 • el. instalacije za napajanje tehnoloških porabnikov bolnišnice;
 • izenačitve potencialov in ozemljitve;

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • strukturiran sistem ožičenja (telefonija, računalniška mreža…);
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP) (glede na zahteve v ŠPV);
 • instalacija za signalizacijo medicinskih plinov;
 • kontrola pristopa do nekaterih prostorov;
 • instalacija za govorilne naprave – videodomofon;
 • sistem svetlobno klicnih naprav ;
 • sistem za sprejem TV signala ;

Za Kliniko Golnik smo izdelali projektno dokumentacijo strojnih in električnih instalacij za sledeče oddelke:

Klinika Golnik – Raziskovalni oddelek (J del prizidka Vurnikove stavbe)

(Naročnik: Protim Ržišnik Perc d.o.o.,  PZI, PID; 2012 – 2014)

Klinika Golnik – poliklinika (pritličje – JZ del Vurnikove stavbe)

(Naročnik: Protim Ržišnik Perc d.o.o.,  PZI, PID; 2012 – 2014)

Klinika Golnik – poliklinika (JZ del prizidka Vurnikove stavbe)

(Naročnik: Protim Ržišnik Perc d.o.o.,  PGD,  PZI, PID; 2012 – 2014)

Klinika Golnik – Sobe v podtlaku

(Naročnik Projekt A d.o.o., PZI, PID; 2012)

Klinika Golnik – Delna prenova oddelka 700 in sanitarij oddelka 400 v objektu Vurnik

(Naročnik Projekt A d.o.o., PZI; 2012, 2014)