Krka – Obrat Bršljin

Krka – Obrat Bršljin

Objekt

Rekonstrukcija obrata Bršljin – Objekt za proizvodnjo praškastih in tekočih izdelkov

Investitor

KRKA d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto

Naročnik

KRKA d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto

Projekt

Strojne in elektro instalacije za sprinkler sistem

Faza

PGD, PZI, PID

Površina

141 m2

Leto zaključka

2007

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE

 • šprinkler inštalacija
 • šprinkler postaja
 • ogrevanje in prezračevanje šprinkler postaje
 • vodovod in vertikalna kanalizacija

ELEKTROINSTALACIJE

 • elektroenergetski razvod 0.4 kV, ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
 • splošna razsvetljava
 • varnostna razsvetljava
 • el. inštalacije za tehnologijo sprinkler postaje in vtičnice
 • el. inštalacije za malo moč in vtičnice
 • strelovodna inštalacija in ozemljitve
 • el. inštalacije za strojne naprave prezračevanja

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

 • sistem podatkovnega omrežja
 • sistem javljanja požara