Ljubljanske mlekarne – konzumna mlekarna

Objekt

Rekonstrukcija konzumne mlekarne – 1. faza

Investitor

LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana

Naročnik

LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro inatalacije

Faza

PGD, PZI, PID

Leto pričetka

2002

Leto zaključka

2003

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

REKONSTRUKCIJA KONZUMNE MLEKARNE

STROJNE INSTALACIJE
• vodovodna instalacija in kanalizacija
• prezračevanje in klimatizacija
• ogrevanje in hlajenje
• para in kondenzat
• komprimiran zrak

ELEKTROINSTALACIJE
• energetski razvod 0.4 kV 
• brezprekinitveno napajanje – UPS 
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
• splošna razsvetljava 
• zasilna razsvetljava
• el. instalacije za malo moč in vtičnice
• napajanje stikalnih blokov za tehnologijo
• napajanje stikalnih blokov za netehnologijo
• napajanje stikalnih blokov za razsvetljavo in malo moč
• napajanje stikalnih blokov za ogrevanje žlebov in odtokov
• strelovod
• el. instalacije za strojne naprave

TELEKOMUNIKACIJE 
• strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja in
• sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP)