LTH Ljubljana 2 – POLJA 4 in 5

Objekt

LTH Ljubljana 2 – POLJA 4 in 5

Investitor

LTH Castings d.o.o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka

Naročnik

Studio Kalamar d.o.o., Slovenska cesta 19, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PZI

Površina

7.230 m2

ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA

Elektroinstalacije

 • glavna NN razdelilna omara, glavni kabelski razvod;
 • priključitev tehnoloških porabnikov in opreme;
 • zbiralčni razvodi za priključitev tehnologije;
 • energetsko napajanje el. omar za strojne naprave (ogrevanje prezračevanje, klime, komprimiran zrak  in druge strojno tehnološke naprave za pripravo energetskih medijev);
 • instalacije za splošno in zasilno razsvetljavo, označevanje evakuacijskih in transportnih poti;
 • el instalacije za malo moč in vtičnice;
 • UPS napajanje za nujne porabnike;
 • strelovod;
 • ozemljitev

Telekomunikacije

 • strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja;
 • Wifi pokritost objekta v kolikor bo zahtevano;
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara  (izdelava na podlagi NPV – katere ne nudimo);
 • sistem kontrole pristopa in registracije delovnega časa;
 • sistem video nadzora;