Mesarstvo Oblak

Objekt

DOGRADITEV PROIZVODNEGA OBJEKTA MESARSTVO OBLAK

Investitor

MESARSTVO OBLAK d.o.o., Industrijska ulica 17, Žiri

Naročnik

Kolektor Koling d.o.o., Arkova ulica 43, 5280 Idrija

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PZI, PID

Površina

3.100 m2

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

ENERGETIKA obsega

 • reverzibilna TČ voda/voda
 • toplotna podpostaja z uporabo odpadne toplote hladilne tehnike;

PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA, ki obsegajo:

 • sistemi za prezračevanje in klimatizacijo za proizvodne prostore, skladišča ter pomožne prostore

OGREVANJE IN HLAJENJE, ki obsegajo:

 • radiatorsko ogrevanje pomožnih prostorov
 • ogrevanje/hlajenje z ventilatorskimi konvektorji pisarne, jedilnica…;
 • razvod ogrevne vode za prezračevalne naprave;

VODOVOD IN KANALIZACIJA, ki obsegajo:

 • interno vodovodno instalacijo hladne in tolpe vode ter cirkulacijo;
 • notranjo hidrantno omrežje;
 • vertikalno fekalno kanalizacijo;

KOMPRIMIRAN ZRAK, ki obsega:

 • kompresorska postaja;
 • razvod komprimiranega zraka do porabnikov;

 

ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA

MOČNOSTNE ELEKTRO INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • energetski razvod 0,4kV mreža;
 • el instalacije za malo moč in vtičnice;
 • priključitev tehnoloških porabnikov in opreme;
 • splošno razsvetljavo;
 • varnostno razsvetljavo in označevanje evakuacijskih poti;
 • strelovodna instalacija in ozemljitev;
 • električne inštalacije za odvod dima in toplote po zahtevah ŠPV;
 • instalacije za priklop strojnih naprav (ogrevanje prezračevanje, klime in druge strojno tehnološke naprave)

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja (telefonija, računalniška mreža, wi-fi…);
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (izdelava na podlagi ŠPV – katere ne nudimo)
 • kontrola pristopa;
 • CCTV – video nadzorni sistem vhodov do objekta;