Montažni objekt UNIOR ZREČE

Objekt

Montažni objekt UNIOR ZREČE

Investitor

UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče

Naročnik

Studio Kalamar d.o.o., Slovenska cesta 19, Ljubljana

Projekt

Strojne in električne instalacije

Faza

PGD, PZI, PID

Površina

2300 m2

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA

Elektroinstalacije

 • glavna NN razdelilna omara, glavni kabelski razvod
 • priključitev tehnoloških porabnikov in opreme
 • instalacije za strojne naprave ( ogrevanje prezračevanje, klime, komprimiran zrak in druge strojno tehnološke naprave
 • elektroinstalacije za pripravo energetskih medijev
 • instalacije za splošno in zasilno razsvetljavo, označevanje evakuacijskih in transportnih poti
 • el instalacije za malo moč in vtičnice,
 • UPS napajanje za nujne porabnike,
 •  zunanja razsvetljava platojev ter transportnih površin
 • strelovod
 • ozemljitev

Telekomunikacije

 • strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja
 • Wifi pokritost objekta
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (izdelava na podlagi ŠPV – katere ne nudimo)
 • sistemi tehničnega varovanja: (izdelava na podlagi varnostne študije, oziroma podrobne projektne naloge, ki jo predloži investitor)
 • sistem kontrole pristopa in registracije delovnega časa
 • sistem video nadzora
 • protivlomni sistem

 STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

 • ogrevanje in hlajenje upravnega in proizvodnega dela objekta s priključitvijo na obstoječe razvode ogrevne in hladilne vode
 • splošno prezračevanje
 • tehnološko prezračevanje
 • klimatizacija proizvodnega dela
 • klimatizacija upravnega dela
 • interni vodovodna instalacija s priključitvijo na obstoječe vodovodno omrežje
 • notranja hidrantna mreža
 • zunanja hidrantna mreža okoli novega objekta s priključitvijo na obstoječo zunanjo hidrantno mrežo
 • tehnološka instalacija (glejte opombo v točki 4.1)
 • vertikalna fekalna kanalizacija
 • interna meteorna kanalizacija znotraj objekta
 • razvod komprimiranega zraka do posameznih porabnikov ali pripravnih grup s priključkom razvoda na obstoječo zanko obstoječega dela objekta