MSU Bled

Objekt

Muzej sodobne umetnosti Bled – LAH CONTEMPORARY

Investitor

ARTARHIV d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana

Naročnik

ELEA iC d.o.o., Dunajska cesta 21, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PZI

Površina

4.060 m2

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

ENERGETIKA, ki obsega:

 • priprava ogrevne in hladilne vode z reverzibilno toplotno črpalko voda/voda;
 • centralna priprava sanitarne tople vode ločeno za kuhinjo in muzej;
 • energetski razvodi ogrevne in hladilne vode do porabnikov;
 • priključek na plinovod za kuhinjo;

OGREVANJE IN HLAJENJE, ki obsega:

 • radiatorsko ogrevanje pomožnih prostorov;
 • ogrevanje/hlajenje javnih prostorov s talnim ogrevanjem in/oziroma konvektorji;

KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE, ki obsega:

 • sistemi za prezračevanje in klimatizacijo javnega dela;
 • sistem za prezračevanje kuhinje;
 • sistemi za odvod dima in toplote po zahtevah ŠPV;

VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega:

 • sanitarna hladna in topla voda s cirkulacijo;
 • vertikalna fekalna kanalizacija;
 • vertikalna kanalizacija tehnoloških odpadnih vod (kuhinje);
 • vertikalna kanalizacija meteorne vode;
 • zunanji vodovod z zunanjimi hidranti (po zahtevi ŠPV) s priključitvijo na javno vodovodno omrežje oz. priključek na parceli;

SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA, ki obsega:

 • notranje hidrantno omrežje (po zahtevi ŠPV);

 

ELEKTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

JAKI TOK – SPLOŠNE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • energetski razvod po objektu za napajanje razdelilnikov (mreža 0,4kV);
 • instalacije za priključitev tehnoloških porabnikov in opreme;
 • umestitev UPS in razvod;
 • splošna razsvetljava;
 • varnostna razsvetljava;
 • zunanja razsvetljava ob muzeju;
 • instalacije za malo moč in vtičnice;
 • inteligentno krmiljenje razsvetljave v odvisnosti od zasedenosti in od jakosti dnevne svetlobe
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;
 • strelovodna inštalacija;
 • napajanje stikalnih blokov prezračevanja in klimatizacije;
 • napajanje stikalnih blokov hidrantov in črpališč;
 • povezava krmilnih in regulacijskih elementov za strojne naprave, ki nimajo lastnih stikalnih blokov (regulacijski sistemi ogrevanja in hlajenja……..);
 • centralni nadzorni sistem CNS – povezava posameznih krmilnikov in naprav na nadzorni sistem;

 

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • strukturiran sistem ožičenja (računalniška mreža, telefon, wi-fi…);
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP);
 • instalacija za govorilne naprave – video domofon;
 • instalacija za SOS signalizacijo iz invalidskih WC-jev;
 • instalacija za kontrolo pristopa;
 • instalacija za TV zaprtega kroga CCTV;
 • instalacija za protivlomno varovanje;